Tổng mức đầu tư căn hộ Gold Tower là bao nhiêu?

chỉ cần căn hộ Gold Tower quyết định phê duyệt cho tổng mức đầu tư và tổng dự toán. Trước đây theo TT 04/2005/TT-BXD thì TMĐT trong BCKTKT và TDT chỉ khác nhau phần chi phí dự phòng và phần chi phí đền bù GPMB được tính trong TMĐT. Theo TT 05/2007/TT-BXD thì chi phí dự phòng trong TMĐT và TDT là bằng nhau nên TMĐT = TDT + CP đền bù GPMB. CHắc chắn là Tổng mức đầu tư rồi. căn hộ Gold Tower có thể tham khảo trong TT02/2007/BXD thi phần phụ lục mẫu quyết định ghi rõ là : Tổng Mức đầu tư chỉ có thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đối với công trình lập BCKTKT ) mà thôi. – Tông mức đầu tư (TMĐT) và tổng dự (TDT) hoàn toàn khác nhau, không thể là 1 được.
– Phê duyệt dự án căn hộ Gold Tower và phê duyệt dự toán (DT) hoặc TDT là 2 bước khác nhau trong trình tự đầu tư, không thể ra một quyết định phê duyệt dự án (trong đó có phê duyệt TMDT) và Quyết định phê duyệt TDT là một được, chỉ có thể ghép phê duyệt thiết kế kỹ thuật và phê duyệt TDT gọi là quyết định phê duyệt TKKT và TDT
– Không thể hiểu TMĐT=TDT+ CP đền bù được, mà phải hiểu là TMĐT và TDT là 2 con số khác nhau của 2 bước trong trình tự đầu tư, 2 con số này có thể bằng nhau hoặc khác nhau, thông thường thì TDT không thể vượt TMĐT, nếu TDT vượt TMĐT thì phải phê duyệt lại hoặc phê duyệt bổ sung dự án. CP đền bù giải phóng mặt là 1 loại chi phí trong TDT. Báo cáo kinh tế kỹ thuật là…BCKTKT.Trong nhiều VB có đề cập đến. Em không được đọc hay sao.Ai lại hỏi thế, với lại em chỉ đồng ý với những cái ý em đã trích.Còn chủ đề topic lúc ấy em đang nghiên cứu chưa kịp trả lời. Ý kiến của em là cái tổng chi phí trong BCKTKT ấy gọi là Dự toán Công trình.

Add your comment