Những vị trí việc làm của nhân viên xuất nhập khẩu

khóa học xuất nhập khẩu thực tế
Là một nhân viên xuất nhập khẩu thì bạn cần phải biết những thứ cơ bản như là điều kiện thương mại quốc tế, các văn bản pháp lý liên quan đến việc khai báo hải quan, các phương thức vận tải quốc tế,… . Cũng có rất nhiều các vị trí khác nhau trong lĩnh vực xuất nhập khẩu:

1. Nhân viên mua hàng

Một số công việc mà họ thương làm như: tìm nhà cung cấp (đối với ở những công ty nhỏ, có nhà cung cấp không cố định), liên lạc với các bên   cung cấp để xin cho được báo giá hoặc là hỏi về hàng hóa. Họ cần phải soạn thảo và đám phán về các điều khoản trong hợp đồng, phải phân tích những báo giá mà mình nhận được tuef đó thì dự tính các chi phí nhập khẩu. Chuẩn bị những chứng từ để thanh toán, khai báo hải quan, làm các công việc cần thiết liên quan đến vận tải quốc tế…..

2. Nhân viên Xuất khẩu

Nhân viên xuất khẩu cũng tương tự các công việc như nhân viên sale xuất nhập khẩu, tuy nhiên họ không cần tìm kiếm khách hàng vì các công ty của họ thường đã có đầu ra ổn định. Những nhân viên này cần thực hiện những công việc liên quan đến xuất khẩu mà thôi.

3. Nhân viên Sales (nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu)

Thực chất của công việc của một nhân viên sale trong ngành xuất nhập khẩu thì cũng tương tự như một nhân viên sale thông thường, tuy nhiên điểm khác biệt là những nhân viên này cần phải tìm kiếm và giao dịch với các khách là quốc tế.. Ngoài ra, họ cũng cần thực hiện những công việc để có thể xuất nhập khẩu hàng hóa như là thuê vận tải, xin C/O, mở tàu khoản xuất khẩu…

4.Nhân viên Nhập khẩu:

Công việc của một nhân viên nhập khẩu cũng tương tự như một nhân viên xuất khẩu, tuy nhiên, hầu hết các nhân viên nhập khẩu sẽ không cần phải tìm nhà cung cấp. Các nhân viên nhập khẩu cũng thường hay làm việc trong những công ty có ít mặt hàng kinh doanh hơn và cũng có những nhà cung cấp ổn định hơn.

 

5.Nhân viên chứng từ: công việc của họ là chuẩn bị các chứng từ liên quan đến việc thông quan để bộ phận khác đi làm việc với Hải quan mà thôi.

Khách hàng, Căn hộ du lịch

Add your comment