Chi phí trong Dự án gold Tower

Về mặt lý thuyết, dự phòng phí Dự án gold Tower được dùng để đề phòng các trường hợp sau:
Thiết kế có sự thay đổi khi đưa vào thi công thực tế.
– Thời gian thực hiện công trình kéo dài hơn dự kiến
– Các công tác hoặc biện pháp thi công có sự thay đổi, bổ sung
– Giá cả thị trường biến đổi
– Dự toán tính không sát
Dự án gold Tower Bảo đảm được rằng tất cả các yếu tố này không xảy ra là điều rất khó.
Hơn nữa, có khoản dự phòng cũng tốt chứ nhỉ. Trừ phi Dự án gold Tower muốn xin điều chỉnh mà không muốn vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt ban đầu mà thôi. Với trình độ quản lý, cơ chế thực hiện các dự án đầu tư … vân vân và vân vân … vô vàn các lý do khách quan khác nhau, chúng ta có thể khẳng định 100% là không thể lường hết sự thay đổi sản phẩm chúng ta sẽ xây dựng nên so với sản phẩm hiện đang được hoạch định trong bản dự án.
Nói nôm na, Sản phẩm của dự án là một sản phẩm của trí tưởng tượng kết hợp với các tính toán. Trong quá trình thực hiện đưa sản phẩm đó, không thể không có những “Sự thay đổi”, vì vậy, kỹ năng quản lý sự thay đổi chính là 1 kỹ năng quan trong trong quản lý dự án. Việc tính toán chi phí dự phòng sao cho TMĐT đúng với giá trị thực hiện là điều tuyệt vời, điều đó khẳng định bạn đã dự trù mọi “sự thay đổi” có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và có ảnh hưởng đến dự án!
Như vậy thôi, các bạn quan tâm đến việc Chi phí dự phòng = 0 làm gì nữa, hãy quan tâm đến việc làm sao có thể đạt giá trị hiệu số TMĐT – giá trị thực hiện = 0 kìa!!!

Add your comment