Bảo hộ lao động và những điều cần biết khi đi làm xuất nhập khẩu

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, vấn đề bảo hộ lao động luôn được chú trọng và là ưu tiên hàng đầu đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp bởi người lao động chính là nguồn lực của doanh nghiệp, là sức sống của doanh nghiệp, bảo vệ người lao động cũng chính là bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp.

Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt đồng trên nhiều mặt như luật pháp, tổ chức, kinh tế, hành chính, khoa học kĩ thuật, xã hội,… nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động cũng như đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp lại chưa thực sự chú trọng đến việc bảo hộ lao động hoặc có cũng chỉ là sự chống chế. Thực tế cho thấy, hơn 80% các công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp khi bị kiểm tra bảo hộ lao động đều chưa đạt yêu cầu. Điều này cho thấy công tác thắt chặt và bảo vệ cho người lao động đang lỏng lẻo và còn nhiều kẽ hở. Việc này hết sức nguy hiểm bởi không đáp ứng đủ nhu cầu về bảo hộ lao động có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tài sản, thiệt hại về khả năng lao động của người lao động và nặng hơn còn có thể là cả tính mạng người lao động nữa.

Nhận thức được tầm quan trọng của bảo hộ lao động, pháp luật và Nhà nước đã ban hành luật bảo hộ lao động nhằm bảo vệ người lao động : Để đảm bảo cho người lao động có quyền làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh, nâng cao trách nhiệm của người sự dụng lao động và lao động, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và từng bước cải thiện điều kiện lao động; Căn cứ vào Điều 58 và Điều 100 của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài việc các doanh nghiệp sản xuất, xí nghiệp, công ty nâng cao bảo hộ lao động cho người lao động, cải thiện môi trường lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, bản thân người lao động cũng cần có ý thức tự bảo vệ chính mình trước các tai nạn có thể xảy ra cũng như phải nâng cao tay nghề, nâng cao môi trường làm việc để hiệu suất lao động và an toàn lao động đạt mức tối đa. Đặc biệt tuyệt đối tuân thủ các quy trình bảo hộ lao động để hạn chế, giảm thiểu tới mức tối ưu các tai nạn đáng tiếc xảy ra cho lao động xuất nhập khẩu.

 

Add your comment